เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลโนนดินแดง

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์   
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลโนนดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
108
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
บุรีรัมย์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
บุรีรัมย์