เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
130
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ