เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก โรงพยาบาลกระสัง

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก โรงพยาบาลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
123
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ