เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สผ.กองดิน กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
135
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
ระยอง