เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านกําแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านกําแพงเพชร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕ - ข เขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
110
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ