Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลจันทเขลม 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกสะท้อน-ขุนซ่อง หมู่ที่ ๓ และถนนสายคลองชีพ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
125
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ