Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร๑๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
58
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#รับเหมาก่อสร้าง #รับเหมาต่อเติม #รับเหมาปรับปรุง (รีโนเวท)
กรุงเทพมหานคร