Nice
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนลงหาดบางแสน (บริเวณห้างสรรพสินค้าแหลมทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
103
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา