Nice
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ม.ว.ก. 48 พรรษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ