Nice
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล พร้อมลานสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล พร้อมลานสาธารณะ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านเขาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
76
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ