Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ