Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ พร้อมปรับปรุงโรงงาน

ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ พร้อมปรับปรุงโรงงาน 1 และโรงงาน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ