Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ