Nice
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำโรง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
41
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ