Nonthawat Autama
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองควง - บ้านล่องหอย หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านหนองควง - บ้านล่องหอย หมู่ที่ ๗ ตำบล เนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
91
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ