เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - เทพนิมิต ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
12
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ