Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๖๔ ราษฎณ์บำรุงจากนายใบ พิลา หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนายสำเริง ไชยวิชา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๖๔ ราษฎณ์บำรุงจากนายใบ พิลา หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนายสำเริง ไชยวิชา หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์