ช่วยรีวิวร้านของเราหน่อย
เสียงส่วนใหญ่บอกว่า
แนะนำให้ใช้บริการ 0 เรดติ้ง
ค่าใช้จ่าย -
ความคุ้มค้า -

ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลร้านค้า
รหัสร้านค้า
1978672892464038
แนะนำร้านโดยสังเขป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูแมนอินสเปคชั่น ตั้งอยู่ 90/688 หมู่บ้านเดอะวิลลารัตนาธิเบรศ์ ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้การบริการด้านฅ่างๆ ดังนี้
คำอธิบายธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรูแมนอินสเปคชั่น 1. ให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย CCTV System, Access Control System, Carpark system, Fire Alarm System ในสถานประกอบการ บ้านพัก อาศัย คอนโด โรงงาน และ สถานที่ราชการ 2. บริการซ่อมแซม แก้ไขผนังรอยร้าว รอยรั่วซึม โรยตัวทาสี ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน ทุกชนิด 3. บริการซ่อมแซม ต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน 4. บริการ ตรวจสอบงาน Defect คงค้าง ตรวจสอบอาคาร โรงงาน คอนโดมิเนียม และ บ้านพักอาศัย 5. บริการ ออกแบบ ติดตั้งซ่อมแซ่ม ระบบไฟฟ้า แรงสูงและ แรงต่ำ พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า 6.บริการติดตั้ง Epoxy PU, Polishing concrete, พื้นสนามกีฬา พื้นห้องเย็น พื้นโรงงาน และงานเคลือบ ป้องกันการรั่วซึม และ ติดตั้งถนนรอบโครงการ และงานติดตั้ง อลูมิเนียม โรงงาน คอนโด บ้านพักอาศัย 7. ประกอบกิจการบริการดูแล"รักษาความสะอาด"อาคารโรงงาน อาคารที่พกั อาศยั คอนโดมิเนียม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เรื่องการทำความสะอาด โดยผู้เชียวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมในสายงานด้านการบริการการออกแบบและการก่อสร้าง "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" มีทีมงานที่ พร้อมและมากด้วยประสบการณ์การทำงานแต่โครงการจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเสมอมา ณโอกาสนี้ทางทีม "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" นั่นมีความยินดีที่จะดูแลท่านในอนาคต 081-144-6490, E-mail: truemaninspection@gmail.com https://www.facebook.com/Truemaninspection/
พื้นที่ให้บริการ(5)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
......
หมวดหมู่บริการ(24)
งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
งานปูกระเบื้อง
......
Truemaninspection.Ltd
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูแมนอินสเปคชั่น ตั้งอยู่ 90/688 หมู่บ้านเดอะวิลลารัตนาธิเบรศ์ ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้การบริการด้านฅ่างๆ ดังนี้
0
สินค้าในร้าน
ผลงานของร้าน

ร้านค้าแนะนำ

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

ช่วยรีวิวร้านของเราหน่อย
เสียงส่วนใหญ่บอกว่า
แนะนำให้ใช้บริการ 0 เรดติ้ง
ค่าใช้จ่าย -
ความคุ้มค้า -

ความสมบูรณ์ของโปรไฟล์ร้านค้า

ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
รูปโปรไฟล์
รูปหน้าปก
หมวดหมู่บริการ
พื้นที่ให้บริการ

การยืนยันตัวตนร้านค้า

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลร้านค้า
รหัสร้านค้า
1978672892464038
แนะนำร้านโดยสังเขป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูแมนอินสเปคชั่น ตั้งอยู่ 90/688 หมู่บ้านเดอะวิลลารัตนาธิเบรศ์ ม.5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้การบริการด้านฅ่างๆ ดังนี้
คำอธิบายธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรูแมนอินสเปคชั่น 1. ให้บริการซ่อมแซม เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย CCTV System, Access Control System, Carpark system, Fire Alarm System ในสถานประกอบการ บ้านพัก อาศัย คอนโด โรงงาน และ สถานที่ราชการ 2. บริการซ่อมแซม แก้ไขผนังรอยร้าว รอยรั่วซึม โรยตัวทาสี ทำความสะอาดกระจกอาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน ทุกชนิด 3. บริการซ่อมแซม ต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน 4. บริการ ตรวจสอบงาน Defect คงค้าง ตรวจสอบอาคาร โรงงาน คอนโดมิเนียม และ บ้านพักอาศัย 5. บริการ ออกแบบ ติดตั้งซ่อมแซ่ม ระบบไฟฟ้า แรงสูงและ แรงต่ำ พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า 6.บริการติดตั้ง Epoxy PU, Polishing concrete, พื้นสนามกีฬา พื้นห้องเย็น พื้นโรงงาน และงานเคลือบ ป้องกันการรั่วซึม และ ติดตั้งถนนรอบโครงการ และงานติดตั้ง อลูมิเนียม โรงงาน คอนโด บ้านพักอาศัย 7. ประกอบกิจการบริการดูแล"รักษาความสะอาด"อาคารโรงงาน อาคารที่พกั อาศยั คอนโดมิเนียม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เรื่องการทำความสะอาด โดยผู้เชียวชาญ เพื่อให้ครอบคลุมในสายงานด้านการบริการการออกแบบและการก่อสร้าง "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" มีทีมงานที่ พร้อมและมากด้วยประสบการณ์การทำงานแต่โครงการจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเสมอมา ณโอกาสนี้ทางทีม "ห้างหุ้นส่วน ทรูแมนอินสเปคชั่น" นั่นมีความยินดีที่จะดูแลท่านในอนาคต 081-144-6490, E-mail: truemaninspection@gmail.com https://www.facebook.com/Truemaninspection/
พื้นที่ให้บริการ(5)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
......
หมวดหมู่บริการ(24)
งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ)
งานปูกระเบื้อง
......