Image

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • ต้องการช่างพื้นหินขัด
 • ต้องการทำพื้นหินขัดร้านกาแฟ
  #โครงสร้างปูน,#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ)
 • 24 กันยายน 2561 - 25 กันยายน 2561
 • ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Image

อัพเดทเมื่อ ได้ช่างแล้ว

 • ต้องการช่างเหล็กทำโรงเรือน
 • ต้องการช่างเหล็กทำโรงเรือน โรงซ่อม และโรงเก็บของ
  #งานมุงหลังคา,#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
 • 14 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
 • ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด