Image

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

  • ต้องการผู้รับเหมา เชี่ยวชาญงานด้าน Renovate อาคาร
  • เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ต้องการจะ Renovate ใหม่เป็นหอพัก
    #โครงสร้างปูน,#งานก่อ-ฉาบ,#งานผิวพื้น (งานปาร์เก้ กระเบื้องยาง ลามิเนต PU PV และอื่นๆ),#งานผิวผนัง (กรุไม้ ผนังหินกาบ),#งานฝ้าเพดาน,#งานสี,#งานมุงหลังคา,#งานไม้ (บ้านไม้ ราวระเบียง รั้วไม้ ระแนงไม้),#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ,#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต),#ระบบไฟฟ้าทั่วไป,#งานระบบประปา (ระบบน้ำดี),#งานสุขาภิบาล (ระบบน้ำเสีย),#งานดิน,#งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า,#งานซ่อมทั่วไป
  • 11 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560
  • ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด