Image

โพสต์เมื่อ :

     ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

        โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้น เมื่อได้จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

     โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพทางไฟฟ้า อีกทั้งเมื่อได้สำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานทั่วประเทศอีกด้วย นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาและอยากจะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาง HouzzMate จึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมั อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

กำหนดการตรวจราชการที่ 2 (Progress Review)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวิรัช คันสร)ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562____________________________________ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหลักสูตร สามารถดูได้ในบทความนี้ อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด