Image

โพสต์เมื่อ :

        โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้น เมื่อได้จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

     โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญและวิชาอาชีพทางไฟฟ้า อีกทั้งเมื่อได้สำเร็จการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานทั่วประเทศอีกด้วย นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาและอยากจะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาง HouzzMate จึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมั อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

กำหนดการตรวจราชการที่ 2 (Progress Review)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ผู้ตรวจการราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวิรัช คันสร)ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ) เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562____________________________________ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหลักสูตร สามารถดูได้ในบทความนี้ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเชิญบุคคลทั่วไป พนักงาน และนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (หลักสูตร 7 ชั่วโมง 1 วัน) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand ๔.๐ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New Engine Of Growth) โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด