Image


เผยแพร่ : วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2562 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 750 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 35 ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (ที่รางเลื่อนสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย, ระบบบริการและอำนวยความสะดวก และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในโครงการ และอื่น ๆ ตามโครงการค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน 44 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ กฟอ.นางรอง เลขที่ ฉ.3 นร.(คพ.)EBD-001/2562 ครั้งที่ 1-2562 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด