Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อรถ forklift ส่งมอบที่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อเครื่อง Cable Pulling Machine Dynamometer ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานงบลงทุน ปป.เปลี่ยนสายวงจร 1,3 บ้านคลองมะนาว ม.4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด