ปิยธิดา คำน้อย
2 ปีที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ.หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี 

นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ยังได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการ “แรงงานติดดาว” จำนวน 25 คน

 

อีกทั้งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน Houzzmate ถึงความสำคัญของวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และแนวทางสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดลำพูน

#ฝีมือแรงงาน
Share
721

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ

บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
26 กันยายน 2561 เปิดดู:584 ถูกใจ:0
26 กันยายน 2561 เปิดดู:527 ถูกใจ:0
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,335 ถูกใจ:1
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,874 ถูกใจ:3
บทความที่ที่เกี่ยวข้อง
26 กันยายน 2561 เปิดดู:584 ถูกใจ:0
26 กันยายน 2561 เปิดดู:527 ถูกใจ:0
9 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,335 ถูกใจ:1
10 กรกฎาคม 2560 เปิดดู:1,874 ถูกใจ:3