HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวน ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ไฟฟ้าเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการฝึกอบรมในหลักสูตร สามารถดูได้ในบทความนี้


หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 1 วัน

(ฟรี!!!) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


วันที่ทำการฝึกอบรม

        ทำการฝึกอบรมหลักสูตรในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (อบรมวันเดียว)ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5352-5542


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

        เป็น ผู้ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้า หรือ เป็น ผู้ปฎิบัติงานทางด้านไฟฟ้า


หัวข้อการฝึกอบรม

- ไฟฟ้าเทคโนโลยี

- มาตรฐานบริภัณฑ์และการติดตั้งทางไฟฟ้า

- การประหยัดพลังงาน


ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


**หมายเหตุ - วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำมาเป็นเอกสารเพื่อขอเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถได้

รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปด้านล่าง


        สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในวันและเวลาราชการ หรือ โทร. 0-5352-5542

___________________________________________________________________________

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #หาช่าง #เว็บไซต์ช่าง #ยกระดับฝีมือแรงงาน #การฝึกอบรมช่าง #ไฟฟ้าเทคโนโลยี
Share
428

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ