HouzzMate Admin
7 เดือนที่แล้ว
ฝึกอบรมทักษะฟรีหลากหลายสาขา หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


18 พฤศจิกายน 2563

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อช่วยให้แรงงานสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


สาขาอาชีพในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก

          รับสมัครจำนวน 20คน/สาขา

          1.) สาขา เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์และขายสินค้าออนไลน์

          2.) สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย

          3.) สาขา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          4.) สาขา การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า

          5.) สาขา การประยุกต์ใช้งาน Arduino

          6.) สาขา การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม

          7.) สาขา ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์

          8.) สาขา Solidworks Essential

          9.) สาขา Solidworks Advance Parts

          10.) สาขา การใช้โปรแกรม microsoft excel ขั้นสูง

          11.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

          12.) สาขา งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1

          13.) สาขา เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคาร

          14.) สาขา การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร

          15.) สาขา การใช้เทคโนโลยีควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

          16.) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

          17.) สาขา เทคโนโลยีอินเวอเตอร์ในเครื่องปรับอากาศ

          18.) สาขา การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต

          19.) สาขา การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับงานเกษตร

          20.) สาขา การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

          21.) สาขา การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

          22.) สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กคุณสมบัติของผู้สมัคร


          1.) สัญชาติไทย

          2.) อายุ 18 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร

          3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ หรือผู้ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ หรือผู้ถูกเลิกจ้างหลักฐานแนบที่ใช้ในการสมัคร

          1.) บัตรประจำตัวประชาชนการรับสมัคร

สมัครฝึกอบรมออนไลน์

โดยเข้าไปทำการสมัคร เลือกสาขาที่ต้องการเข้าร่วมฝึกในหลักสูตร ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)


หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.053-525542          การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.โทร. 0 5352 5542, 0 5353 7696 – 8 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.086-9135361

Website : http://www.dsd.go.th/lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงาน ลำพูน


#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #ยกระดับฝีมือแรงงาน #ช่างเชื่อม #ช่างเครื่องปรับอากาศ #ฝึกอบรมทักษะฟรี
Share
465

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ