TIPPAWAN
3 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการช่างทำกระจกอลูมิเนียม 2 ชุด
ต้องการช่างทำกระจกอลูมิเนียม 2 ชุด1 กระจกบานตายพร้อมบานเลื่อน รวม 3.50x2.00. 1 ชุด-1.20x 2.20. 1 ชุด หน้างานมีอลูมิเนียมที่เคยกั้นห้องให้ใช้บางส่วน บางส่วนก็ให้เสนอราคามาครับ หน้างาน ปากเกร็ด ถนนชัยพฤกษ์
26 มี.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#งานกระจก-อลูมิเนียม (Vinyl uPVC)
Share
332

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ