Chad
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ตู้เย็น ชั้น2 ขึ้นรา เปลี่ยนขอบยาง
ตู้เย็นขึ้นรารุนแรง ทิ้งไว้นานมากแล้ว ต้องการให้ล้างทำความสะอาดแบบหมดจด และเปลี่ยนขอบยาง จะยกไปทำที่ร้านก็ได้ หรือจะทำที่บ้านก็ได้ ถ้าจะยกไปทำที่ร้าน เมื่อทำเสร็จจะให้ไปส่งอีกที่หนึ่ง ใน กทม. มีค่ารถให้ ได้ทั้ง2ทาง แล้วแต่ตกลง
22 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
#งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า #งานซ่อมทั่วไป #อื่นๆ
Share
277

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ