TIPPAWAN
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการรับสมัครช่างประจำร้าน 1.ช่างสแตนเลส, 2.ช่างเหล็ก 3.ช่างเชื่อมอาร์ก๊อน มีที่พักให้ฟรี
ต้องการรับสมัครช่างประจำร้าน 1.ช่างสแตนเลส, 2.ช่างเหล็ก 3.ช่างเชื่อมอาร์ก๊อน มีที่พักให้ฟรี หน้างานที่บางกรวย
21 ส.ค. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
#งานเหล็กและงานเชื่อมอื่นๆ
Share
367

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ