Namerupu Interior
2 ปีที่แล้ว รอช่าง
งานรื้อถอนพื้น กระเบื้อง กระเบื้องยาง งานห้างเซ็นทรัลเวสเกต
รื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง และพื้นกระเบื้องแกรนิโต้ หินลูกนอนบันได รวมถึงวัสดุรองพื้น น่าจะเป็น vivaboard รวมแล้ว ประมาณ 110 ตารางเมตร (รวมส่วนผนังในครัว และรื้อพื้นบันไดบางส่วนด้วย) แล้วจะมีรื้อโครงเหล็กพื้นยกออกด้วย ประมาณ 20 ตรม งานกลางคืน เป็นงานรื้อ รวมขนทิ้ง ติดต่อมาครับ นิ้ม
1 ก.ย. 61 - 3 ก.ย. 61
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
#อื่นๆ
Share
283

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ