Houz1996
1 ปีที่แล้ว รอช่าง
ต้องการหาช่างและผู้ช่วยช่าง งานระยะยาว พื้นที่ตลาดไท
ต้องการคนงาน3-4คนหรือคู่ผัวเมีย(ก่อสร้าง)มีที่พักให้/เลี้ยงข้าว3เวลาค่าแรงเริ่มต้น400ระยะเวลายาวหรือจะตัดเหมาก็ได้..สนใจติดต่อ(หน้างานตลาดไท)
29 ต.ค. 62
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
#งานก่อ-ฉาบ
Share
122

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ