TIPPAWAN
4 ปีที่แล้ว ได้ช่างแล้ว
ต้องการทีมรับเหมา
ต้องการทีมรับเหมา เป็นงานคอนโด 70 ชั้น หน้างานที่ราชประสงค์
18 มิ.ย. 59
มูลค่างาน : ไม่ระบุ
ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Share
310

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ