houzzMate admin
4 ปีที่แล้ว
เจ้าของบ้านขอร้อง... 5 เรื่อง ที่ผู้รับเหมาสร้างบ้านอย่าได้ทำ

งานรับเหมาก่อสร้างบ้าน เป็นงานที่เกิดความหวาดระแวงกันมากที่สุดงานหนึ่งระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมา ทั้งนี้เนื่องจากมันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ มีรายละเอียดเยอะ ใช้ระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดความกังวลกันได้ง่ายๆ ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะมาพูดกันก่อนในแง่มุมของด้านเจ้าของบ้าน ที่เป็นผู้จ้างให้ก่อสร้าง เพราะพวกเขามีเรื่องอยากจะ ขอร้องว่า 5 เรื่องต่อไปนี้ ผู้รับเหมา อย่าได้ทำกับเขาเลย !!!

เรื่องที่ 1 อย่าเสนอราคาต่ำๆ เอาไว้ก่อนเพื่อให้ได้งานแล้วพอถึงเวลาทำไม่ได้ เพราะไม่คุ้มค่า ซึ่งเรื่องนี้เป็นสาเหตุให้เกิดการทิ้งงานแบบค้างๆ คาๆ ครึ่งๆ กลางๆ เป็นเรื่องจริงว่าเจ้าของบ้านย่อมอยากได้ราคาถูกๆ แต่ช่าง ผู้รับเหมา หรือ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ควรเสนอราคาที่เหมาะสมที่สามารถทำงานคุณภาพให้ได้ตามที่เจ้าของบ้านต้องการจริง

เรื่องที่ 2 อย่าเบิกเงินค่างวดสูงกว่าปริมาณของงานที่ทำในขั้นตอนนั้นๆ ข้อนี้ทำให้เจ้าของบ้านเกิดความกังวลและหวาดระแวงว่า ผู้รับเหมา กำลังจะทิ้งงาน ! ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้และเจ้าของบ้านวิตกกังวลมาก ดังนั้นควรเบิกเงินค่างวดให้สอดคล้องกับงานในแต่ละส่วน แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมจริงๆ ก็ควรพูดจากันให้เข้าใจเป็นกรณีๆ ไป แต่ดีที่สุด... โปรดอย่าทำ ! เพื่อความเชื่อมั่นและสบายใจของผู้ว่าจ้าง

เรื่องที่ 3 อย่าใช้วัสดุผิดประเภทในการก่อสร้าง เช่น การถมดิน อันเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มงานก่อสร้างส่วนใหญ่ ควรใช้ดินเหนียวมาถมเป็นชั้นล่างตามที่เหมาะสม ไม่ใช่แอบเอาเศษอิฐเศษหินเศษปูนจากซากสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เอามาแอบถมไว้ด้านล่างเพื่อลดต้นทุน เพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของพื้นได้ในอนาคต

เรื่องที่ 4 อย่าใช้วัสดุคุณภาพต่ำ หรือไม่ได้ขนาด เรื่องนี้เป็นอะไรที่พบบ่อยและเกิดปัญหาตามมาเสมอ เจ้าของบ้านมักกังวลในเรื่องนี้ เพราะมี ผู้รับเหมา บางส่วนหาทางลดต้นทุนของตัวเองลงด้วยการใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ขนาด หรือไม่เป็นไปตามแบบที่สเปคที่ตกลงกัน ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นที่เป็นเหล็กไม่เต็ม การเดินท่อที่ใช้ท่อคุณภาพต่ำ เดินท่อใต้บ้านเป็นท่อ PVC ที่ไม่แข็งแรง การใช้อิฐคุณภาพต่ำ เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ส่งผลเสียในอนาคตเมื่อเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยแน่

เรื่องที่ 5 อย่าละเลยเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ มีบางครั้งที่ ผู้รับเหมา เร่งรีบทำงานแบบผ่านๆ ให้เสร็จๆ ไป ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ หรือตรวจเช็คผลงานของช่างที่เข้ามาทำงานให้กับเจ้าของบ้าน ทำให้งานมีคุณภาพที่ไม่ดี หรือมีความบกพร่อง ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ส่งผลเสียทั้งเจ้าของบ้านและ ผู้รับเหมา เอง ที่จะไม่ได้รับความไว้วางใจและจำเป็นต้องมาแก้งานให้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ เสียเงินเสียเวลาและเสียความรู้สึกทั้งสองฝ่าย

นี่เป็น 5 เรื่องที่ ผู้รับเหมา ควรทราบและ โปรดอย่าได้ทำ ! เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและวางใจของเจ้าของบ้าน และเป็นฐานในการบอกต่อทำให้ช่างได้งานมากขึ้นในอนาคตเพราะมีความน่าเชื่อถือสูงและมีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์

#รับเหมาก่อสร้าง #บริษัทรับเหมาก่อสร้าง #งานก่อสร้าง
Share
1579

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ