houzzMate admin
3 ปีที่แล้ว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หนองไผ่ เพชรบูรณ์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานภัยธรรมชาติ

ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานภัยธรรมชาติ จำนวน 7 รายการ เลขที่ 3003

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศ


รายละเอียดงาน

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   น.3 นผ.(คพ.) 3003/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานภัยธรรมชาติ จำนวน 7 รายการ เลขที่ 3003 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม กฟภ.กำหนด


สถานที่ดำเนินงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


มูลค่างาน

407,205.62  บาท (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทหกสิบสองสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขายแบบ วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กฟภ.อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • กำหนดยื่นซอง วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กฟภ.อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กฟภ.อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 056-781785 ในวันเวลาทำการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=a822472f-40e5-4d54-8bd7-70b75dcd264e&region=

#จัดซื้อจัดจ้าง #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #จัดซื้อ
Share
1453

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ