houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
ประปาส่วนภูมิภาคจ้างวางท่อเชื่อมประสานกับมาตรวัดน้ำ ปทุมธานี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ งานวางท่อเชื่อมประสานกับมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง บริเวณถนนหทัยราษฎร์ กปภ.สาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เลขที่ 2/2561 เรื่อง งานวางท่อเชื่อมประสานกับมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง บริเวณถนนหทัยราษฎร์ กปภ.สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้างกรณีพิเศษ งานวางท่อเชื่อมประสานกับมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง บริเวณถนนหทัยราษฎร์ กปภ.สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี


สถานที่ดำเนินงาน

บริเวณถนนหทัยราษฎร์ กปภ.สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี


มูลค่างาน

4,456,000 บาท  (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,070 บาท   (ค่าเอกสาร 1,000 บาท ภาษี 70 บาท)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 31 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 036-351925 งานการพัสดุ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38016

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคา #จัดจ้าง #ประปาส่วนภูมิภาค
Share
967

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ