houzzMate admin
2 ปีที่แล้ว
การเคหะปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น , บ้านแฝด 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น , บ้านแฝด 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ พก.2-02/2561สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการเคหะแห่งชาติ (จังหวัดปัตตานี)


มูลค่างาน

74,649,000 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้นหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 11 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราค วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3516144 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/17577/1.pdf

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #e-bidding #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Share
1209

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ