HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562

        โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่ต้องการหรือสนใจเข้ามาศึกษาต่อในสถาบัน เป็นหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ซึ่งเปิดรับสมัครจากผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้น เมื่อได้จบหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฎิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นี่จึงเป็นโอกาศอันดีที่สำหรับเยาวชนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและอยากที่จะเข้าไปทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาง HouzzMate จึงได้นำประกาศการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัคร ดังต่อไปนี้

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA Electric Vocational School


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562

________________________________________


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2536 ถึง 30 พฤษจิกายน 2543 เท่านั้น

2.สัญชาติไทย และพ้นภาระทางทหาร

3.จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลังเท่านั้น

4.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. แต่น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5.รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ ไม่น้อยกว่า 74 ซม.

6.ไม่มีสักลวดลาย หรือสักยันต์บนร่างกาย

7.สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง และไม่บอดสี

8.มีทักษะการว่ายน้ำที่สามารถเอาตัวรอดในน้ำได้

9.ไม่กลัวความสูงสามารถปฎิบัติงานบนที่สูงได้

10.ยินดีไปปฎิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาคหรือตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เปิดรับสมัครพนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากช่องทางอื่น นอกจากเข้าศึกษาในหลักสูตรช่างเฉพาะทางเท่านั้น (พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ พนักงานสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)


หมายเหตุ : รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือดบุคคลเข้าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

________________________________________


กำหนดการรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร

ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 11 มีนาคม 2562 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

เวลา 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

 

รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)

เวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.00 น.


ประกาศ ห้องสอบ เลขที่สอบ 

วันที่ 22 มีนาคม 2562


สอบข้อเขียน

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

วิชาที่สอบ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ


ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ 5 เมษายน 2562


ทดสอบทักษะว่ายน้ำ และตรวจประวัติอาชญากร

วันที่ 9 เมษายน 2562


ทดสอบสมรรถภาพต่างๆ

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562


ตรวจโรค

วันที่ 12 เมษายน 2562


สอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 18 - 23 เมษายน 2562 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)


ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 30 เมษายน 2562


ประชุมชี้แจงการกรอกสัญญา และหนังสือค้ำประกัน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562


มอบตัว ส่งเอกสารสัญญา และหนังสือค้ำประกัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


ปฐมนิเทศนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นักเรียนที่สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงแห่งเดียวเท่านั้น


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-590-5596 , 02-590-5598

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

www.pea.co.th

Facebook โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

https://www.facebook.com/PEAEVS/


รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่รูปเอกสารด้านล่าง

#โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ #หลักสูตรช่างเฉพาะทาง #หาช่าง
Share
592

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ