HouzzMate Admin
1 ปีที่แล้ว
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) " พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย " เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562

     ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  

        ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

        สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาย และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า “...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให่ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ คือ

ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ

ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ

ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างมีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย

การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรองสร้างฐานะและความก้าวหน้า  ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฎิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป จากพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง และพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2513 นั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และกำหนดให้ วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

        ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชา สามารถด้านช่าง รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานยกระดับช่างสู่มาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน และได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมอบป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ ลำพูน และมอบหนังสือมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพให้แก่ บริษัท โอกิ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

#หาช่าง #วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย #สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
Share
571

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ