houzzMate admin
3 เดือนที่แล้ว
การประปานครหลวงจ้างวางท่อในเขต สนง ประปามหาสวัสดิ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปานครหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างวางท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ แบบ OPEN END บริเวณ โซน 03  , 05  และ 07 ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างวางท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ แบบ OPEN END บริเวณ โซน 03  , 05  และ 07 ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

พื้นที่สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์


มูลค่างาน

2,996,000  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  13 - 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-4490130 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62087021201&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
168

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ