houzzMate admin
7 เดือนที่แล้ว
การท่าอากาศยาน จ้างซ่อมรางระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแป้นสลักเกลียว ตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นสเตนเลส สลักเกลียว ยึดรางระบายน้ำใต้โครงหลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแป้นสลักเกลียว ตรวจสอบและซ่อมแซมแผ่นสเตนเลส สลักเกลียว ยึดรางระบายน้ำใต้โครงหลังคาอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


มูลค่างาน

1,838,635.57  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  4 - 21  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   02-1325467  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62107012958&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
185

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ