houzzMate admin
7 เดือนที่แล้ว
ศาลแขวงชลบุรี จ้างเหมาบริหารและซ่อมระบบวิศวกรรมอาคารศาล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศาลแขวงชลบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 11 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๑๑ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


มูลค่างาน

1,354,192   บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  4 - 14  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 15 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   038-287661 - 4  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62107034033&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
239

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ