houzzMate admin
7 เดือนที่แล้ว
จ ขอนแก่น จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน รพ เปือยน้อย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลเปือยน้อย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน(ห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน(ห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น


มูลค่างาน

788,990  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  8 - 17  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 18 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   043-494003 ต่อ 272  ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62097522476&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
294

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ