HouzzMate Admin
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมฟรี มีเบี้ยเลี้ยง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อม หลักสูตรยกระดับฝึมือแรงงาน


          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจกการและบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า เข้ารับการฝึกอบรมในโครงกการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีสาขาที่ฝึกอบรม ได้แก่ สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดอันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงาน ฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำผลการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปแนบหลักฐานการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้อีกด้วย สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี มีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึก ทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัครและการกำหนดการฝึกอบรมอาชีพ


1.) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

     ฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง / 3 วัน

     ฝึกอบรมในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 รับสมัครจำนวน 20 คน / รุ่น


* ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

**มีเบี้ยงเลี้ยงระหว่างฝึกวันละ 150 บาท/วัน


ช่องทางการรับสมัคร


1.) สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)  หรือ แสกน QR Code ได้ที่รูปเอกสารประกอบ-ด้านล่างบทความ)

2.) สมัครด้วยตนเองที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา อ.วิทูรย์ ไชยบุดดี โทร. 086-5130570 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/ayutthaya

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลจาก

Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
#ช่างเชื่อม #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา #หลักสูตรยกระดับฝีมือ #ฝึกอาชีพฟรีมีเบี้ยเลี้ยง
Share
85