HouzzMate Admin
1 สัปดาห์ที่แล้ว
เปิดรับสมัครหลักสูตรยกระดับฝีมือ สำหรับแรงงานและผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี27 มิถุนายน 2563

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานใหม่ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงาน ฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้

สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึก ทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้


สาขาที่เปิดรับสมัคร ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน


รับสมัครจำนวนจำกัด เต็มก่อนได้ฝึกก่อน เพียง 20 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น 

1.) ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น

2.) การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น

3.) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

4.) การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก จำนวน 30 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

5.) ช่างบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 18 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

6.) การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน จำนวน 18 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

7.) เทคนิคการสอนงาน จำนวน 18 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

8.) ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 18 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น

9.) การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง จำนวน 18 ชั่วโมง

     ฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่นคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร


1.) อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันสมัคร

2.) มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ

3.) เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ , แรงงานนอกระบบ , ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19เอกสารประกอบกการสมัคร


1.) ใบสมัครฝึกอบรม (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์ คลิกที่นี้

2.) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงวิธีการสมัครฝึกอบรม


สมัครทางออนไลน์

1. ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์ คลิกที่นี้)

2. กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะ สาขาที่สนใจฝึกอบรม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

3. สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ samart_raya@hotmail.com

4. รอการตอบกลับยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรมทางอีเมล์

สมัครด้วยตนเอง

หรือมาเขียนใบสมัครฝึกอบรมที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 2/89 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองห้า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 สมัครได้ในวันและเวลาราชการ

**วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีสวัสดิการผู้เข้ารับการฝึก


1.วุฒิบัตรการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/คน/วัน*รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด เต็มก่อนฝึกก่อน

**วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โทร.02-577-5867-9 ต่อ 111-114 หรือ เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

นาย ประพันธ์ หนูสันทัด : โทรศัพท์. 086-790-3088

นาย สามารถ ระยะวรรณ์ : โทรศัพท์. 086-549-6600

Website : http://www.dsd.go.th/pathumthani

Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอาชีพฟรีมีเบี้ยเลี้ยง #ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
Share
75