HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
พัฒนาฝีมือ ฝึกฝนประสบการณ์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชม. | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา


20 ตุลาตม 2563

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มประสบการณ์จากการฝึกฝน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคม อีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ โดยมีระยเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 ชั่วโมง และมีสาขาช่างที่เปิดรับสมัครจำนวน 5 สาขา


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัครฝึกอบรมในหลักสูตร

1.) สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (จำนวน 30 ชั่วโมง)

รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น

รุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563

รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2564

รุ่นที่ 3 ฝึกระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564


2.) สาขา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ (จำนวน 30 ชั่วโมง)

รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น


รุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2563

รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 3 ฝึกระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564


3.) สาขา ช่างเชื่อมทิกระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง)

รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น


รุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563

รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564


4.) สาขา ช่างเชื่อมแม๊กเหล็กกล้าแผ่นหน้า (จำนวน 30 ชั่วโมง)

รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น


ฝึกระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563


5.) สาขา การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (จำนวน 30 ชั่วโมง)

รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น


ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.) มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2.) มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัคร

3.) มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.) มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตรเอกสารประกอบการสมัคร


1.) บัตรประจำตัวประชาชน

2.) ประกาศนียบัตร / ใบ รบ. / ใบรับรองวุฒิการศึกษา

3.) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กม.99 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทร.0 4441 6950


หรือ สมัครฝึกอบรมผ่านออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์ (คลิกที่นี้)

หรือ สแกน QR CODE (ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          การสมัครและเข้ารับการฝึกอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กม.99 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทร.0 4441 6950

Website : http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima

Facebook : สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 


ข้อมูลจาก

Facebook สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ฝึกอบรมอาชีพฟรี #ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
Share
158