HouzzMate Admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอาชีพฟรี เตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่2/2564


06 มกราคม 2564

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ แรงงานใหม่ ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือ ผู้ที่ต้องการฝึกเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพเข้ารับการฝึกอบรมฟรี ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564 เพื่อฝึกฝนพื้นฐานทักษะ ตลอดจนวิธีการทำงานให้พร้อมก่อนเข้าทำงานให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพ สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบในการสมัครงานได้


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี มีงานทำ มีที่พักให้ระหว่างฝึก โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร / ช่วงเวลาการฝึก


           รับสมัครสาขาละ จำนวน 15 คน


           1.) สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

           ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


           2.) สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)

           ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน


           3.) สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

           ฝึกในสำนักงานฯ 2 เดือน / ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน

           เริ่มฝึกอบรม 1 กุมภาพันธ์ 2564คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม


           1.) สัญชาติไทย

           2.) อายุ 15 ปีขึ้นไป

           3.) วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัคร

           1.) บัตรประชาชน

           2.) วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

           3.) ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

           4.) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปกำหนดการรับสมัคร


           สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2564


           1.) สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-525542 , 086-9135361 ในวันเวลาราชการ


           2.) สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัคร ได้ที่ลิงค์

           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3zWG22xkKfWnDI_a2QP-ZsjOnzJAGd1B5K9ke9N-TSaM_Q/viewform?fbclid=IwAR0Ji-vusuFUv0ZSg9hHlZgQrWyGlfajYZN63WA17WJXn-8Jnx8d830GZXQ << คลิกที่นี้

           หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มสมัครได้เช่นเดียวกัน (ณ รูปประชาสัมพันธ์ ด้านล่างของบทความ)         การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร.053-525542 , 086-9135361 ในวันเวลาราชการ

Website : http://www.dsd.go.th/Lamphun

Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนข้อมูลจาก

Facebook พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน #หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน #ช่างเชื่อม #ฝึกอบรมฟรี
Share
170