HouzzMate Admin
2 เดือนที่แล้ว
ยกระดับฝีมือหลายสาขาอาชีพ เปิดรับสมัครให้เข้าร่วมฝึก ช่วง กุมภาพันธ์-มีนาคม | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์


22 กุมภาพันธ์ 2564

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้ว่างงาน เยาวชนที่กำลังศึกษา และผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะฝีมือ เข้าร่วมการฝึกในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน 5 วัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกสามารถเกิดการพัฒนาต่อยอดในอาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการทำงานและฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ (ไลเซนส์) สำหรับในบางสาขา เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรทุกสาขาอาชีพจากหลักสูตร


สมัครฟรี ฝึกอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้


รายละเอียดสาขาที่เปิดฝึกในหลักสูตร / ช่วงเวลาการฝึก


          หลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง / 5 วัน : รุ่นละ 20 ท่าน


          1.) สาขา เชื่อมโลหะและสแตนเลส

          2.) สาขา เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์

          3.) สาขา ช่างจัดสวน

          4.) สาขา พนักงานขับรถ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

          5.) สาขา การทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม

          6.) สาขา การตัดเย็บเสื้อผ้า (ชุดพื้นเมือง)

          7.) สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

          8.) สาขา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ Exel

          9.) สาขา การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

          10.) สาขา ช่างเชื่อม MIG/MAG

          11.) สาขา พนักงานต้องรับส่วนหน้า

          12.) สาขา การซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

          13.) สาขา เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการท่องเที่ยว

          14.) สาขา พนักงานชงกาแฟและผสมเครื่องดื่ม

          15.) สาขา ช่างตัดผม (สุภาพบุรุษ)

          16.) สาขา การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการเกษตร

          17.) สาขา พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

          18.) สาขา การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

          19.) สาขา การนวดสปาตะวันตกแบบองค์รวมคุณสมบัติผู้สมัคร


          1.) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดฝึก

          2.) มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือตามสาขาช่างที่สมัคร

          3.) ไม่เป็นผู้ถือบวชในสมณะเพศ

          4.) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กศน.หลักฐาน / เอกสารประกอบการสมัคร


          1.) วุฒิการศึกษา

          2.) ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

          3.) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม


          สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          1.) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 88 หมู่4 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-634-608-9 ในวันและเวลาราชการ

          2.) สมัครทางออนไลน์ สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ลิงค์

          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8-0_117wS98Cd25EYVfuxi4CokjUb0NLwG16ugMzG6jbqw/viewform?fbclid=IwAR3J4U-0nyVJxi82w5o_DZrIH3kA-J0DPMniX3cW42wJfly6u4Q7gtrnPy0

          หรือเข้าไปสแกน QR CODE เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่างได้เช่นเดียวกัน          ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 88 หมู่4 ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-634-608-9 ในวันและเวลาราชการ หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ

Website : http://www.dsd.go.th/Buriram

Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ข้อมูลจาก

Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ #หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน #ช่างเชื่อม #ฝึกอบรมช่างฟรี
Share
172

ร้านค้าแนะนำ