HouzzMate Admin
1 เดือนที่แล้ว
จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 256403 มีนาคม 2564

          ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยจังหวัดเชียงใหม่มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางมยุรี ไชยเสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 150 คน เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ 


          

          สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงให้มีการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 2 มีนาคม เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน

ข้อมูลจาก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

#วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ #พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
Share
78

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ