เจมส์ HM
11 เดือนที่แล้ว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก -- เปิดรับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 4 สาขา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว สาขา


- ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

- ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

- ช่างทำมุ้งลวดประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม

พร้อม ฟรีที่พักระหว่างฝึก - ฟรีชุดฝึกอบรม - ฟรีอาหาร 3 มื้อ


คุณสมบัติของผู้สมัครสมัคร


1.จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.ไม่จำกัดเพศ

3.อายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์

4.มีความสนใจต่ออาชีพที่ฝึก มีร่างกายเเข็งเเรงดีพร้อมในการฝึก


กำหนดการเปิดฝึกอบรม


รายงานตัววันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 8.30 - 9.30 น.

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 @ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

เเละฝึกในสถานประกอบการ 20 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2564กำหนดการเปิดรับสมัคร


วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 14 กรกฎาคม 2564

สมัครเเละสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือเเรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือเเรงงาน

โทร --055-993033 ต่อ 106 ///  FAX 055-993034 ในเวลาราชการเท่านั้น
ข้อมูลจาก http://www.dsd.go.th/finance/Region/ShowACT/69740?region_id=1


#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก #ฝึกฝีมือเเรงงาน #ฝึกอบรมฝีมือเเรงงาน
Share
430
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พิษณุโลก
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
พิษณุโลก